KIERUNKI KSZTAŁCENIA

TECHNIK TELEINFORMATYK

Technik teleinformatyk to obecnie jeden z najbardziej cenionych i poszukiwanych zawodów. Teleinformatycy to najlepsi specjaliści z dziedziny informatyki i telekomunikacji.

Szkoła przygotowuje ucznia do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Technik teleinformatyk może być zatrudniony w:

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz