KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Ważne Adresy

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Janowie Lubelskim

23-300 Janów Lubelski
ul. Zamoyskiego 77
tel. 15 87 24 041
E- mail: pppjanow@wp.pl


Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim

23-300 Janów Lubelski
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
tel./fax: 15 872 46 76
e-mail: opcji@wp.pl


Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Janowie Lubelskim

23-300 Janów Lubelski
ul. Zamoyskiego 94
tel/fax: (15) 872-00-50, 872-04-49 w.318


Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Jana Zamoyskiego 149
23-300 Janów Lubelski
tel. (15) 8436683


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim

23-300 Janów Lubelski
ul. Ogrodowa 20
tel. 15 8723-345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl
pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim

23-300 Janów Lubelski
ul. Ogrodowa 20
tel. 15 8723 345 wew. 21
tel. kom. 668 075 659


Poradnia Leczenia Uzależnień w Janowie lubelskim

23-300 Janów Lubelski
ul. Zamoyskiego 149
tel. 15 87246 11 wew. 332
Budynek hotelu, I piętro


Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim

ul. Jana Zamoyskiego 92
23-300 Janów Lubelski
(15) 87-10-210
(15) 87-10-244
e-mail: sekretariat.kppjanowlubelski@lu.policja.gov.pl


Niebieska Linia

Przeznaczona jest dla dzieci, rodziców, ofiar przemocy, dla sprawców stosujących przemoc oraz świadków przemocy.
800-120-002 Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - funkcjonuje całodobowo od 01.01.2017r.
www.niebieskalinia.pl


Pomarańczowa Linia

Informacje i konsultacje dla rodziców i młodzieży, którym picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub inne zachowania o cechach uzależnienia utrudniają funkcjonowanie i porozumiewanie się ze sobą.
tel. 801 140 068
pomoc@pomaranczowalinia.pl
www.psychologia.pl


Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz