KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Wymiana międzynarodowa w Witosie

Nasza szkoła realizuje kolejny projekt unijny w ramach Działania 2: Partnerstwo Strategiczne Programu Erasmus+ pt. „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy” (CIVEEL). Jest to projekt opracowany we współpracy Regionu Grand Est (Francja), Kraju Morawsko – Śląskiego (Czechy) i Województwa Lubelskiego. W ramach projektu nasi uczniowie mają możliwość wyjazdu do Francji i Czech na staż, zaś uczniowie z Francji i Czech przyjadą realizować staż u nas. Nauczyciele również uczestniczą w wymianie, co staje się świetną okazją do wzajemnej współpracy, dzielenia się doświadczeniem i wiedzą. Celem mobilności nauczycieli i uczniów jest również rozwój praktyk z zakresu doradztwa zawodowego oraz wsparcia na rzecz uczniów. Należy zaznaczyć, iż Zespół Szkół jest jedną z czterech szkół województwa lubelskiego, której udało się otrzymać środki na ten cel. Organizując wymianę współpracujemy z trzema innymi szkołami naszego województwa - Zespołem Szkół nr 5 w Lublinie, Zespołem Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach oraz Zespołem Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. Nasza współpraca polega m.in. na ustaleniu programu dla goszczących u nas nauczycieli i uczniów z zagranicy, zorganizowaniu ich pobytu wraz z zapewnieniem im dostępu do obiektów hotelowych, gastronomicznych, obserwacji lekcji, przeprowadzeniu rozmów z nauczycielami oraz uczniami w celu wymiany doświadczeń, udoskonalenia metod nauczania, prezentacji naszego regionu oraz nawiązania długotrwałej wymiany międzynarodowej. W kwietniu mieliśmy okazję gościć trzech nauczycieli – dwóch z Francji oraz jednego z Czech. Nauczyciele mieli możliwość zaobserwowania lekcji w naszej szkole. Uczniowie zaprezentowali historię i ofertę edukacyjną Zespołu Szkół, system edukacyjny w Polsce, pokaz synchroniczny, brali udział w dyskusji z nauczycielami (oczywiście w języku angielskim), obsługiwali gości w czasie wspólnego obiadu, częstowali kawą popisując się swymi umiejętnościami. Nasi goście spędzili z nami trzy dni. Nocowali w hotelu „Janów”, gdzie mogli podziwiać nowocześnie urządzone wnętrza sal i pokoi, zaobserwować codzienną pracę obsługi (m.in. absolwentów naszej szkoły), porozmawiać z właścicielem Panem Stanisławem Mazurem na różne tematy dotyczące branży hotelarskiej i cieszyć się miłą atmosferą otoczenia. Zaproszeni nauczyciele odwiedzili również drugi obiekt – „Dwór Sanna” w Wierzchowiskach, gdzie oprowadzono ich po różnych pokojach, zaprezentowano miejscową winnicę wraz z tajnikami produkcji wina, przygotowano dla nich kolację ze specjalnym menu szefa kuchni. Niebywałą atrakcją turystyczną była krótka wyprawa w Lasy Janowskie, do ZOOM Natura, krótkie przypomnienie naszej historii – chwila ciszy przy pomniku Bohaterów Porytowego Wzgórza oraz ukazanie im miejsca mającego szczególne znaczenie dla nas - tutejszych mieszkańców: Sanktuarium Matki Bożej w Janowie Lubelskim wraz z eksponatami z przykościelnego muzeum. Odwiedzane miejsca zrobiły na naszych gościach olbrzymie wrażenie, zwłaszcza, iż z naszej „polskiej gościnności” słyniemy za granicą. Ważna jest atmosfera, z jaką przyjmujemy swoich gości, nasza szkoła starała się zrobić to perfekcyjnie. Słowa uznania należą się Pani dyrektor Teresie Biernat za pomoc w zorganizowaniu tej zagranicznej wizyty. Jesteśmy także wdzięczni ks. kan. dr Jackowi Staszakowi – proboszczowi parafii i kustoszowi Sanktuarium, Pani Barbarze Nazarewicz - za ciepłe przyjęcie i oprowadzenie po Sanktuarium i muzeum wraz z pogadanką na tematy historyczne nieodzownie związane z parafią, Panu Wicestaroście Powiatu Janowskiego Antoniemu Kulpie oraz Pani Alinie Boś redaktor „Panoramy Powiatu Janowskiego” – za zaprezentowanie naszego regionu oraz przekazanie naszym gościom materiałów rozsławiających nasz powiat, Pani Grażynie Kras – za możliwość komunikacji w języku francuskim.

Wizyta naszych zagranicznych gości zakończyła się oficjalnie konferencją w Urzędzie Marszałkowskim w Departamencie Współpracy Zagranicznej, na której wspólnie podsumowaliśmy kilkudniowe spotkanie i wzajemną wymianę doświadczeń.

Jesteśmy przekonani, iż projekt przyniesie wiele wymiernych korzyści naszym szkołom i przyczyni się do wzmocnienia pozycji absolwentów z naszego regionu na konkurencyjnym rynku pracy. Obecnie jesteśmy na etapie rekrutacji uczniów z branży hotelarskiej i gastronomicznej do wyjazdu na staż do Francji we wrześniu. Podstawą jest oczywiście biegła znajomość języka angielskiego tak, aby bariera językowa nie stanowiła problemu. Działania w ramach projektu będą cennym doświadczeniem dla wszystkich stron i okazją do poznania nowych możliwości, jakie daje współpraca z partnerem zagranicznym.

Aneta Wąsek

Galeria zdjęć

   

Partnerstwo Strategiczne w Witosie

Zespół Szkół rozpoczął realizację kolejnego projektu unijnego. Tym razem jest to „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy” (CIVEEL) – projekt opracowany we współpracy Regionu Grand Est, Kraju Morawsko - Śląskiego i Województwa Lubelskiego. Francuska Narodowa Agencja przyznała grant projektowi zgłoszonemu w ramach Działania 2: Partnerstwa Strategiczne Programu Erasmus+. Projekt rozpoczął się 1 września 2017 roku i trwa do 31 sierpnia 2019 roku. W ramach projektu podpisano już porozumienie: „Strategiczne partnerstwo w zakresie sektora kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach Programu Erasmus+” pomiędzy „Koordynatorem”, reprezentowanym przez Prezydenta Regionu Grand Est z Francji a Panią Teresą Biernat, dyrektorem Zespołu Szkół. Zaplanowano wyjazdy nauczycieli i uczniów do Francji i Czech oraz przyjazd nauczycieli i uczniów do Zespołu Szkół w ramach wymiany międzynarodowej. Celem mobilności nauczycieli i uczniów jest dzielenie się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami z zakresu doradztwa zawodowego oraz wsparcia na rzecz uczniów. Należy zaznaczyć, iż Zespół Szkół jest jedną z czterech szkół województwa lubelskiego, której udało się otrzymać wsparcie. Organizując wymianę będziemy współpracować z trzema innymi szkołami naszego województwa - Zespołem Szkół nr 5 w Lublinie, Zespołem Szkół Technicznych im. Marii Sklodowskiej-Curie w Puławach oraz Zespołem Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

Jesteśmy przekonani, iż projekt przyniesie wiele wymiernych korzyści naszym szkołom i przyczyni się do wzmocnienia pozycji absolwentów z naszego regionu na konkurencyjnym rynku pracy. Działania w ramach projektu będą cennym doświadczeniem dla wszystkich stron i okazją do poznania nowych możliwości jakie daje współpraca z partnerem zagranicznym.

Aneta Wąsek

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz