KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Akcja I Mobilność Edukacyjna

 

Program Erasmus Plus
Edukacja Szkolna
Akcja 1. Mobilność edukacyjna
Numer projektu: 2015-1-PL01-KA101-015857
Tytuł projektu: Rozwijamy umiejętności języka obcego zawodowego
Data rozpoczęcia projektu: 01.06.2015
Data zakończenia projektu: 31.05.2017
Data rozpoczęcia mobilności: 19.10.2015
Data zakończenia mobilności: 30.10.2015
Nazwa kursu: Teaching Business English
Nazwa partnera: Executive Training Institute
Miejsce szkolenia: Malta

Mobilność kadry edukacji szkolnej

Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania co pozwala na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

Wnioski składane są raz w roku elektronicznie przez uprawnione do udziału w akcji KA1 organizacje – publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadpodstawowe. We wniosku dana placówka musi przedstawić plan rozwoju szkoły (European Development Plan), określający obszary wymagające poprawy, zgodność działań w projekcie z potrzebami i specyfiką placówki oraz długofalowe korzyści wynikające z udziału w projekcie.

Dofinansowanie projektu obejmuje koszty związane z podróżą, wsparciem indywidualnym i opłatą za kurs/szkolenie uczestnika mobilności oraz wsparciem organizacyjnym dla placówki. Wyjazdy zagraniczne mogą odbywać się do krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus+. Mobilności mogą trwać od dwóch dni do dwóch miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży), a cały projekt od jednego roku do dwóch lat.

Uczestnictwo w projekcie finansowanym ze środków Erasmus+ Edukacja szkolna może owocować nawiązaniem długotrwałych partnerstw z zagranicznymi placówkami czy organizacjami, poprawą jakości pracy placówki poprzez zaadaptowanie przykładów dobrej praktyki zaobserwowanej podczas udziału w projekcie mobilności czy zwiększeniem kompetencji uczniów oraz wzmocnieniu kompetencji zawodowych nauczycieli.

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz