KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Zapraszamy do grona leśników
w Technikum Leśnym w Janowie Lubelskim

Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia ogólnego i zawodowego. Przygotowujemy przyszłych leśników do bardzo ciekawego i stwarzającego wiele możliwości zawodu oraz dalszego kształcenia się na studiach wyższych i podjęcia pracy w strukturach Lasów Państwowych, instytucjach związanych z ochroną przyrody, administracji państwowej, zakładach przemysłowych itp.

Nauka w Technikum Leśnym od bywa się w salach wykładowych

oraz na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski

Prowadzone są zajęcia z:

Biologii

Łowiectwa

Maszynoznawstwa leśnego

Hodowli i ochrony lasu

Użytkowania lasu

Ochrony środowiska

Przyjazne szkole Nadleśnictwo Janów Lubelski udostępnia teren do praktycznej nauki zawodu

Systematycznie organizowane są wycieczki programowe umożliwiające kontakt z:

Przyrodą

Pracodawcami i pracą w lasach

Ekologicznymi źródłami energii

Nowoczesnymi technologiami produkcji leśnej

i ochroną środowiska

Uczniowie biorą udział w ważnych wydarzeniach dotyczących szkoły, a szczególnie leśnictwa.

Prowadzone są zajęcia z możliwością realizowania się:

W kołach zainteresowań

Zespole sygnalistów myśliwskich.

Organizowane są bezpłatne kursy, pozwalające zdobyć dodatkowe uprawnienia zawodowe: operatorów pilarek, brakarstwa leśnego, z planowanym rozszerzeniem oferty w kolejnym roku szkolnym.

Jeśli interesujesz się przyrodą,
lubisz pracę na świeżym powietrzu,
chcesz się rozwijać i pracować w stabilnym oraz ciekawym zawodzie,

NASZE TECHNIKUM LEŚNE
JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

ZAPRASZAMY

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz