KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Dnia 20.12.2013 roku uczniowie Technikum Lenego przy Zespole Szk w Janowie Lubelskim otrzymali zawiadczenia o ukoczeniu kursu (szkolenia) obsugi pilarki spalinowej.

Certyfikat ukoczenia kursu pilarza pozwala na podjcie pracy w zawodzie drwal-operator pilarki i jednoosobow cink drzew. Certyfikat jest honorowany zarwno w kraju jak i za granic.

Od wrzenia do grudnia uczniowie uczestniczyli w zajciach teoretycznych i praktycznych na terenie Nadlenictwa Janw Lubelski. Czsto zajcia odbyway si w sobot i niedziel. Wymagao to od uczniw duo wyrzecze i samozaparcia. Wysiki zostay uhonorowane wspaniaymi wynikami na egzaminie kocowym. Kurs pilarza zakoczy si egzaminem teoretycznym i praktycznym przed Komisj Egzaminacyjn.

Modym, zdolnym pilarzom GRATULUJEMY!!!

Kinga Jargio - kierownik projektu

  ZAJCIA Z ZAKRESU
PROFESJONALNEGO PARZENIA KAWY
ODBEDA SI W NASTEPUJCYCH TERMINACH

GRUPA 3: 09.11.2013-10.11.2013
GRUPA 4: 23.11.2013-24.11.2013

 

Kurs pilarza

Od 21 wrzenia 2013 roku w szkole prowadzony jest kurs pilarza. 10 uczniw po przebyciu bada i otrzymaniu zawiadcze z medycyny pracy uczestniczy w zajciach teoretycznych i praktycznych.

Uczniowie zostali wyposaeni w stroje ochronne ( kask, rkawice i spodnie antyprzeciciowe). Zajcia teoretyczne tzn 70 godzin w szkole, ju si zakoczyy. Obecnie trwaj zajcia praktyczne -70 godzin na terenie Nadlenictwa Janw Lubelski. Z powodu wielu dodatkowych zaj w szkole , te zajcia prowadzone s w weekendy.

Na zajciach uczniowie otrzymuj 2 ciepe posiki . Dziki wykadom uczniowie nabywaj wiedzy teoretycznej na temat urzdze przydatnych pilarzowi. Natomiast w ramach zaj praktycznych uczniowie zdobywaj niezbdn praktyk.

Galeria zdj

 

Spotkanie z nowinkami na Targach Lenych
w Lenym Zakadzie Dowiadczalnym SGGW w Rogowie

33 osobowa grupa modziey z Technikum Lenego im W. Witosa wraz z trjk opiekunw odwiedzia Rogw.

W tej miejscowoci odbywaj si Targi Lene. To byo najwaniejsze midzynarodowe wydarzenie brany lenej w tym roku. Skadao si z trzech czci: handlowych targw lenych, warsztatw terenowych i seminarium naukowego.

Podczas targw odbywajcych si w lesie obejrzelimy ok. stu wystawcw prezentujcych najnowsze rozwizania techniczne i technologiczne oraz produkty z rnych obszarw gospodarki lenej. Wrd nich technologie informatyczne i komunikacyjne, transport drewna, techniki pozyskania energii i produkty ochronne.

Korzystajc z okazji zwiedzilimy Muzeum Lasu i Drewna. Prezentowane wystawy przedstawiay bogat ekspozycj ptakw, ssakw i owadw, kolekcj szyszek i prbek drewna, grzyby nadrzewne, erowiska owadw, ptasie gniazda i wiele innych ciekawostek przyrodniczych.

W trakcie wyjazdu edukacyjnego odwiedzilimy rwnie pikne Arboretum SGGW. Na jego obszarze znajduj si jedne z najbogatszych i najciekawszych kolekcji drzew i krzeww Europy rodkowo-Wschodniej. Caoci dopeniaj lene powierzchnie dowiadczalne z obcymi gatunkami drzew lenych i fascynujce miejsce -alpinarium.

Dzikujemy Panu dr P.Ciosamkowi oraz Panu mgr in. A. Hysowi za opiek i specjalistyczn wiedz.

Kinga Jargio- kierownik projektu

Galeria zdj

 

Powracamy bogatsi w wiedz i umiejtnoci oraz...

1500 z, ktre otrzyma kady staysta z Technikum Zawodowego W. Witosa po wakacjach. 100 staystw wrcio z wakacyjnych stay wspfinansowanych przez Uni Europejsk.

Uczniowie odbywali sta w prestiowych hotelach(np.: Sheraton, Copernicus, Jasek), restauracjach(Huzar) w caej Polsce. Uczniowie Technikum Lenego mieli moliwo pracy w Lenym Zakadzie Dowiadczalnym SGGW w Rogowie.

„Powracamy bogatsi w wiedz i umiejtnoci oraz z bagaem dowiadcze zawodowych”- mwi jeden z uczniw klasy III technikum.

Wszyscy uczniowie zakwaterowani byli blisko swoich miejsc stay. Korzystali ze wspfinansowanych przez Uni Europejsk posikw. Stayci mieli samodzielne stanowiska pracy oraz opiekunw. Musieli wykaza si du samodzielnoci i komunikatywnoci. Wyjazdy przyniosy wiele korzyci, midzy innymi: dowiadczenie zawodowe, ksztacenie umiejtnoci pracy w zespole, radzenia sobie w rnych sytuacjach, nawizanie kontaktw z pracodawcami.

Wolne chwile uczniowie wykorzystali na zwiedzanie miejsc, w ktrych odbywali stae. Byy to miejsca bardzo atrakcyjne, midzy innymi Sopot, Wrocaw, Darwek, Zakopane, Krakw, Rzeszw, Lublin. Ten sta wzbogaci ich w wiedz zawodow, a uzyskane certyfikaty pomog w przyszoci ubiega si o lepsze stanowiska pracy.

Kierownik projektu- Kinga Jargio

 

Zajcia z obsugi pilarki rozpoczn si
21 wrzenia 2013 roku.

Uczestnik zaj z obsugi pilarki musi speni nastpujce warunki:

 • ma ukoczone 18 lat (w momencie rozpoczcia zaj praktycznych)
 • ma wykonane badania uprawniajce do pracy z pi motorow

Badania wykona mona w Centrum Medyczne ANI-MED po uzyskaniu skierowania na badania z sekretariatu szkoy.

 

Wyjazd edukacyjny na Targi Lene dla klasy II i III
technikum lenego odbdzie si w dniach
4 – 6 wrzenia 2013 roku.

Uczniowie proszeni s o dostarczenie zgody rodzicw / opiekunw na wyjazd do 2.09.2013r. Druki zgody dostpne s tutaj lub w biurze projektu.

 

UWAGA

Wniosek o przyznanie stypendium staowego oraz wszystkie dokumenty staowe prosimy dostarczy do biura projektu w terminie do 14 dni od daty ukoczenia stau.

Kinga Jargio - kierownik projektu

 

UWAGA

Wszelkie informacje o staach znajduj si w zakadce stae.

 

W Technikum Zawodowym im. Wincentego Witosa rozpocza si organizacja wakacyjnych stay dla uczniw w ramach projektu „Modzi, zdolni zawodowcy”.

Projekt zakada realizacj miesicznych stay wakacyjnych dla 100. uczniw, z ktrych 50. ma moliwo wyjazdu na sta po caej Polsce. Uczniowie wybieraj najatrakcyjniejsze hotele, restauracje, przedsibiorstwa logistyczne i nadlenictwa. W wyborach uczniw pojawiaj si czsto najpikniejsze miasta, m.in. Wrocaw, Sopot, Krakw czy Rzeszw.

Stae uczniw z technikum gastronomicznego i hotelarskiego odbd si w hotelach cztero- i piciogwiazdkowych, m.in. w Sheraton Krakow Hotel, Sheraton Sopot Hotel, Conference Center & Spa, Hotel Jasek we Wrocawiu, ProVita w Koobrzegu. Dla uczniw bdzie to wielka szansa podniesienia poziomu praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu, jak rwnie niezapomniana przygoda.

Dodajmy, e 3. czerwca br., na szkolnym spotkaniu informacyjnym uczniowie zostali zapoznani z regulaminem przyznawania stypendium staowego. 50 z nich zdecydowao si na stae poza powiatem janowskim, a 50 wybrao sta w Janowie i okolicach.

W wypadku stay wyjazdowych, modziey przysuguje dodatkowe dofinansowanie, m.in. na pokrycie kosztw dojazdu oraz pobytu (zakwaterowania i wyywienia). Zaznaczmy, e kady staysta otrzyma stypendium w wysokoci 1500 z, natomiast opiekun staystw otrzyma dodatek w kwocie 1000 z (za 3 staystw).

Przypomnijmy, e projekt jest dofinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapita Ludzki - Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach.

Kinga Jargio - kierownik projektu

 

UWAGA

W dniu 3.06.2013r ( poniedziaek) o godzinie 10:35 odbdzie si zebranie dotyczce organizacji stay.
Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziau w staach proszone s o obecno.

 

Zesp Szk na Targach Logistyki, Transportu i Spedycji

W dniach 14-16 kwietnia uczniowie Technikum Logistycznego Zespou Szk im. Wincentego Witosa uczestniczyli w bezpatnej wycieczce na targi Silesia TSL EXPO odbywajce si w Expo Silesia Sosnowiec w Zagbiu lska, ktre powicone zostay transportowi, spedycji i logistyce.

Podczas targw odbyy si konferencje, spotkania, zawody i konkursy, natomiast na stoiskach wystawcw zaprezentowane zostay liczne nowoci targowe. Zakres tematyczny targw by cile zwizany z tematyk nauczania naszych przyszych logistykw, a mianowicie: gospodarki magazynowej, transportu ,rodkw transportu, usug spedycji i magazynowania, transportu wewntrznego, terminali przeadunkowych, infrastruktury itd. Uczniowie spotkali bardzo wielu wystawcw z brany logistyki i transportu miedzy innymi : PKP Cargo, Daf, Iveco, Centrum Edukacji Zawodowej Cargo, DHL FREIGHT ,Gliwicka Fabryka Wagonw Holding S.A., Infrastruktura Transportu, Logistyka a Jako, Poczta Polska S.A. Track & Van, Polska Izba Spedycji i Logistyki.

Dodatkow atrakcj targw okazay si symulatory jazdy samochodem ciarowym oraz symulator dachowania. Uczniowie skorzystali z moliwoci przejazdu symulatorem samochodu ciarowego i poczucia pracy, jak wykonuj zawodowi kierowcy zajmujcy si transportem adunkw cikich. Natomiast symulator dachowania by okazj do uwiadomienia, jak wane s zapite pasy bezpieczestwa podczas dachowania pojazdu! Pierwszym etapem wycieczki logistykw by krakowski port lotniczy im. Jana Pawa II-Balice,ktry jest drugim polskim lotniskiem, biorc pod uwag natenie ruchu pasaerskiego oraz ilo operacji lotniczych. Uczniowie mogli zobaczy, jak w rzeczywistoci wyglda oraz funkcjonuje port lotniczy wraz z jego infrastruktur.

Kolejnym etapem wyjazdu edukacyjnego w dniu 15 kwietnia bya wycieczka do Centrum Logistycznego w Sosnowcu. Modzie zapoznaa si z funkcjonowaniem i zadaniami wiodcego europejskiego operatora logistycznego - firmy Dachser sp. z o. o. Pracownik tej spki przedstawi w formie prezentacji multimedialnej histori oraz usugi oferowane przez firm - od zintegrowanych usug transportowych, magazynowych, konfekcjonowania po usugi konsultingowe z zakresu logistyki. Uczniowie obejrzeli rwnie magazyn wysokiego skadowania z wyposaeniem (regay paletowe, moduowe i wspornikowe, wzki widowe itp.) oraz mogli obserwowa organizacj pracy przy rozadunku dostawy. Zainteresowanie modziey wzbudzi szczeglnie elektroniczny system ewidencji przesyek.

Dodatkowym elementem edukacyjnym tego dnia bya moliwo zapoznania si uczniw naszej szkoy z infrastruktur transportu pasaerskiego miasta Katowice oraz najwikszej i najwaniejszej stacji kolejowej Grnolskiego Okrgu Przemysowego. Przyszli logistycy wnikliwie zapoznali si z budowl dworca kolejowego w Katowicach jako jednego z najwikszych wzw komunikacji kolejowej w Polsce wraz z podziemnym dworcem autobusowym.

Wyjazd uczniw Technikum Logistycznego by jednym z wielu innych, ktry zosta sfinansowany w ramach projektu „ Modzi, zdolni zawodowcy”.

Magdalena Flis
Izabela Mak

 

Jednodniowe praktyki w Technikum Zawodowym im. W. Witosa

W ramach projektu ”Modzi, zdolni zawodowcy” uczniowie Technikum Zawodowego im. Wincentego Witosa w dniu 17 kwietnia bd bra udzia w jednodniowych praktykach w zakadach pracy z Powiatu Janowskiego.

Bdzie to dla nich wyjtkowa okazja aby zobaczy z bliska prac specjalistw, zapozna si z ich obowizkami, zweryfikowa swoje wyobraenia o wymarzonym zawodzie, pozyska informacj o wyksztaceniu, umiejtnociach czy predyspozycjach niezbdnych do wykonywania danego zawodu, zapozna si z organizacj i zarzdzaniem firm.

W tym roku wsppracuje z nasz szko 14 firm . W imieniu uczniw skadam wyrazy wdzicznoci na rce wszystkich przedstawicieli instytucji, urzdw i firm, ktre przyjy uczniw naszej szkoy. S to: Dwr Sanna w Wierzchowiskach, Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej, Nadlenictwo Janw Lubelski, Komenda Powiatowa Policji, Janowski Orodek Kultury, Restauracja Hetmaska, Restauracja Myliwska, Starostwo Powiatowe Wydzia Geodezji, Kartografii i Katastru, SP ZZOZ w Janowie Lubelskim, Bar Magik, Bar Ali Baba, Starostwo Powiatowe, Przedszkole w Modliborzycach, Przedszkole w Kocudzy, Przedszkole Niepubliczne w Janowie Lubelskim. Serdecznie dzikujemy za gocinno i pomoc modym ludziom w podjciu trafnej decyzji, dotyczcej ich dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Kinga Jargio – kierownik projektu

 

ZESPӣ SZKӣ NA TARGACH EDUKACYJNYCH

26 marca br. modzie z klas III oraz IV Technikum Gastronomicznego, Hotelarskiego i Logistycznego z Zespou Szk im. Wincentego Witosa wraz z opiekunami wzia udzia w IX Targach Edukacyjnych w Lublinie. Impreza odbya si pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Marszaka Wojewdztwa Lubelskiego - Krzysztofa Hetmana, Prezydenta Miasta Lublina -Krzysztofa uka oraz Krajowego Orodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Celem targw byo zapoznanie si modziey z ofert edukacyjn uczelni wyszych z caej Polski.

Program tegorocznych targw obejmowa rwnie liczne konferencje oraz warsztaty powicone rnorodnym kwestiom zwizanym z nowoczesn edukacj.

Jednym z wielu tematw by panel powicony planowaniu wasnej kariery zawodowej zatytuowany: „Kariero nadchodz!”, w ktrym modzie naszej szkoy czynnie uczestniczya. W prelekcji tego panelu przedstawiono liczne elementy nieodzownie czce si ze sob, ktre stanowi skadow wyboru przyszej cieki kariery zawodowej. Nastpnie uczniowie wzili udzia w warsztatach „Jak zosta zawodowcem”, w ktrych to modzie w grupach dyskutowaa nad elementami majcymi wpyw na ich przysz karier zawodow.

W midzyczasie pozostali uczestnicy naszej szkoy zostali podzieleni na cztery kilkuosobowe druyny. Zadaniem kadej z druyn byo zaprezentowanie plakatu, przedstawiajcego haso: „Kariero nadchodz!”. Inwencjom twrczym nie byo koca i dlatego trudno byo zdecydowa, ktra z druyn zaprezentowaa si najlepiej. Wszystkie prezentoway wysoki poziom. Uczestnicy warsztatw zostali nagrodzeni atrakcyjnymi upominkami w postaci przenonych dyskw.

 

ZESPӣ SZKӣ PODBIJA EUROGASTRO

W dniach 21-22 marca br. 50 uczniw Zespou Szk im. W. Witosa wraz z opiekunami uczestniczyo w bezpatnej wycieczce do Warszawy na Midzynarodowe Targi EUROGASTRO. Modzie w ten sposb skorzystaa z realizowanego w szkole projektu "Modzi, Zdolni Zawodowcy" wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Uczniowie technikw mieli zapewniony darmowy transport, wstp na targi,zakwaterowanie w hotelu oraz wyywienie.

EuroGastro to doskonaa okazja do zapoznania si z nowociami oraz trendami rynkowymi, porwnania konkurencyjnych ofert, wymiany pogldw, dowiadcze, poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejtnoci. Wystawcy Targw EuroGastro zaprezentowali swoj ofert w 4 sektorach: wyposaenie zaplecza kuchennego, wyposaenie sal restauracyjnych i barw, ywno i napoje dla gastronomii oraz sektor kawowy. Midzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro to najwaniejsza i najwiksza w Polsce biznesowa impreza wystawiennicza dedykowana brany. XVII edycja odbya si w dniach 20-22 marca 2013 w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie. Nowe elementy w ofercie targowej, tj. sektor „Drink & Bar” oraz pokazy Slow Food, odzwierciedlay kierunki rozwoju brany i zapotrzebowanie klientw.

Drugim nowym elementem EuroGastro 2013, ktry pojawi si w zwizku ze zmianami widocznymi w brany, byy pokazy kulinarne kierunku Slow Food. Wyej wymienione opracowanie PMR potwierdza, e oferta polskich lokali gastronomicznych opiera si gwnie na serwowaniu da tradycyjnej kuchni polskiej (46%). Zgodnie z tymi badaniami dobr perspektyw maj przed sob lokale oferujce dania przygotowywane wedug tradycyjnych receptur. Coraz wiksze znaczenie odegra stosowanie produktw ekologicznych.

W trakcie EuroGastro 2013 modzi gastronomi zainteresowali si kulinarnym pokazem Marcina Budynka, ktry zaprezentowa tradycyjne przepisy i produkty regionalne nawizujce do filozofii Slow Food. Opiera si ona na ochronie i promocji lokalnych i tradycyjnych sposobw produkcji, kultury jedzenia, czyli celebrowaniu i delektowaniu si posikami. W trendzie tym mieci si rwnie kupowanie ywnoci, wytworzonej na bazie tradycyjnych receptur, pochodzcej z lokalnych rde. Oprcz obserwacji przygotowujcych modzie do zawodu, uczniowie skorzystali rwnie z rnorodnych degustacji (mae, wyroby cukiernicze, tym z czekolady)

Tradycyjnie ju odwiedzajcy targi zapoznali si z ofert wystawcw w zakresie nastpujcych sektorw tematycznych:

 • sprztu, mebli i akcesoriw do kompleksowego wyposaenia zaplecza kuchennego restauracji;
 • ywnoci i napojw dla gastronomii;
 • penego zakresu urzdze i produktw do profesjonalnego parzenia i serwowania kawy;
 • wyposaenia sal restauracyjnych i barw.

Modzie uczestniczya w poszukiwaniu talentw sztuki kulinarnej. Dlatego te kontynuowany by autorski konkurs kulinarny Roberta Sowy o tytu „Kulinarnego talentu 2013”. Nie zabrako cieszcego si popularnoci Festiwalu Kuchni Greckiej, a w trakcie Polskiego Festiwalu Carvingu odwiedzajcy pogbiali sztuk dekorowania potraw i stow. Jak co roku barici zademonstrowali swoje umiejtnoci w zakresie parzenia kawy. Odbyy si take prezentacje nowoci produktowych i sprztowych dla sektora kawowego.

Targi EuroGastro ju od 16 lat s miejscem spotka i wszechstronnej prezentacji oferty sektora HoReCa. Ich ide jest przedstawienie penej i rnorodnej oferty produktw, usug i rozwiza dla gastronomii, dziki czemu w jednym miejscu mona zobaczy i naby wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia biznesu.

Podczas poprzedniej edycji swoj ofert zaprezentowao 281 wystawcw z 21 krajw wiata. Kadego roku EuroGastro odwiedza ok. 20 tys. branowych klientw z Polski i zagranicy.

Nastpnego dnia modzie ZESPOU SZKӣ zwiedzaa najciekawsze miejsca znajdujce si w stolicy poczwszy od zabytkw skoczywszy na tych najnowszych zaktkach. Szczeglnym zainteresowaniem cieszya si wizyta w Centrum Nauki Kopernik, gdzie kadego dnia przybywaj rzesze turystw i miejscowych ciekawskich. Centrum Nauki Kopernik jest jedn z najnowoczeniejszych europejskich instytucji ukazujcych zwizek nauki z kultur- poczenie przyjemnego z poytecznym. Szczeglne wraenie robi TEATR ROBOTYCZNY- pierwszy w Europie, w ktrym aktorami s ROBOTY. Skoro teatr, to dlaczego nie kino?. I te duchowe potrzeby rwnie zostay zaspokojone. Uczniowie wraz z opiekunami obejrzeli w ”CINEMA CITY” interesujcy film zrealizowany w technologii 3D. Jak wida najpierw co dla ciaa, a pniej dla ducha...

 

Co robi w czasie ferii?

Uczestnicy projektu „Modzi zdolni zawodowcy” nie maj problemu z nud podczas ferii zimowych. Szkoa otwarta jest codziennie. Ju przez pierwszy tydzie 10 uczniw ukoczyo zajcia dodatkowe ze sztuki barmaskiej, 20 – zajcia z obsugi kasy fiskalnej, 40 z carvingu i 10 ze sporzdzania potraw kuchni rdziemnomorskiej.

Wszystkie zajcia s bardzo ciekawe, pasjonujce i majce na celu podniesienie atrakcyjnoci absolwentw na rynku pracy.

Niewielkie grupy wpywaj na efektywn nauk. Po zakoczeniu zaj, kady z uczestnikw otrzyma zawiadczenie o ich ukoczeniu.

Kolejny tydzie rwnie bdzie pracowity.


Kinga Jargio – kierownik projektu

 

REKRUTACJA UZUPENIAJCA

W dalszym cigu przyjmujemy formularze zgoszeniowe na targi branowe i zajcia wyrwnawcze.
Chtnych prosimy o skadanie formularza w sekretariacie szkoy do 31.01.2013 r.

 

„ODLOTOWE" PRACOWNIE dla technikum im Wincentego Witosa.

W ramach projektu „Modzi, zdolni zawodowcy” nasza szkoa zyskuje coraz wicej. Ju od zeszego tygodnia z radoci rozpakowujemy pomoce dydaktyczne i zestawy do doposaenia pracowni gastronomicznej i obsugi konsumenta.

Pomimo, i dopiero sprzt zosta dostarczony to uczniowie ju niebawem bd mogli korzysta z wyposaenia na zajciach zawodowych z carvingu, parzenia kawy i herbaty, sporzdzania kuchni rdziemnomorskiej, obsugi kasy fiskalnej i barmastwa. Dla uczniw technikum lenego zaplanowany jest kurs pilarza. Wikszo zaj odbdzie si w ferie od 9.02.2013 roku .Relacje z zaj bdziemy przekazywa na bieco.

A ju w styczniu zostanie zakupiona i zainstalowana w siedzibie szkoy pracownia jzykowa skadajca si z 20 stanowisk ze suchawkami. A to dopiero pocztek zmian w naszej szkole. Dotacja zostaa udzielona w ramach Priorytetu IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach, Dziaania 9.2 „Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego"

Kinga Jargio – kierownik projektu

  Rekrutacja uczniw na zajcia zawodowe, targi i stae w ramach projektu:
„Modzi, zdolni zawodowcy”
 

Informujemy, e w dniach od 21.01.2013 r. do 25.01.2013r. odbdzie si rekrutacja na zajcia dodatkowe, targi i stae dla uczniw Technikum Zawodowego im.Wincentego Witosa organizowane w ramach projektu

„Modzi, zdolni zawodowcy”

Uczniowie mog zgosi swoje uczestnictwo w nastpujcych zajciach zawodowych:

 • sztuka barmaska
 • carving
 • obsuga kasy fiskalnej
 • sporzdzanie potraw kuchni rdziemnomorskiej
 • obsuga pilarki

Dodatkowo uczniowie mog zgosi ch udziau w targach branowych, targach edukacyjnych i staach.

Zasady rekrutacji oraz przedmioty, ktre wpisuj uczniowie poszczeglnych klas w formularz zgoszeniowy znajduj si na tablicy ogosze, ulotkach oraz stronie internetowej.

Formularz zgoszeniowy mona pobra ze strony internetowej projektu (poniej) oraz w sekretariacie szkoy.

UWAGA!!! Wypenione formularze prosimy skada w sekretariacie szkoy do 25.01.2013r.

KINGA JARGIO
kierownik projektu

 

Dla takiej nagrody warto si uczy!

Chtni uczniowie na sta, musz ju od dzi zadba o swoje oceny z przedmiotw zawodowych.

Rekrutacja na stae rozpocznie si w lutym. Pamitamy jednak, e pierwszestwo udziau w staach maj uczniowie z najwyszymi rednimi z przedmiotw zawodowych z semestru poprzedzajcego nabr na stae(I semestr roku szkolnego 2012/2013).

Wicej o staach w regulaminie projektu

 

Chcesz mie dobr prac i pozwoli sobie na fantazje?

Chcesz zda matur i egzamin potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe?
Chcesz by wzitym pracownikiem?

Ten projekt jest dla Ciebie !!!

 • Zajcia dodatkowe z matematyki i jzyka angielskiego zawodowego dla wszystkich
 • Zajcia dodatkowe dla chtnych uczniw z jzyka niemieckiego zawodowego i rosyjskiego zawodowego
 • Stae u przedsibiorcw
 • Ciekawe zajcia zawodowe

Gdzie?

W Zespole Szk w Janowie Lubelskim

Kto?

Uczniowie technikw zawodowych

Zapisz si na zajcia teraz – pniej poradzisz sobie sam!
Ju ruszy projekt:

„Modzi, zdolni zawodowcy”

Zapytaj w biurze projektu

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz