KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Informacje o projekcie

   

W kręgu języka i kultury greckiej

7 marca w Zespole Szkół rozpoczęły się zajęcia związane z projektem - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-061868, tytuł projektu: „Podnosimy kompetencje zawodowe poprzez mobilności międzynarodowe"). W ramach tego projektu 84 uczniów naszej szkoły wyjedzie na staże zagraniczne do Grecji.

Uczniowie klas logistycznych, zakwalifikowani do projektu, brali udział w zajęciach z języka angielskiego, języka greckiego, przygotowania kulturowego oraz przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i doradztwa zawodowego. W ramach zajęć językowych z języka angielskiego napisali test, który sprawdzał ich kompetencje językowe. Na języku greckim poznali alfabet grecki, a także najważniejsze zwroty i wyrażenia, przydatne w codziennej komunikacji. Zajęcia kulturowe dotyczyły zagadnień związanych z historią, kulturą, tradycją i obyczajami Greków. Natomiast przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i doradztwo zawodowe wskazały uczniom ich najważniejsze cechy osobowościowe, zainteresowania, jak i predyspozycje zawodowe. Zajęcia będą miały jeszcze swoją kontynuację. Oprócz wyżej wymienionych młodzież odbędzie również przygotowanie z BHP i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Galeria zdjęć

   

Staż zagraniczny – szansą na sukces. Kolejny projekt w Zespole Szkół

W Zespole Szkół rozpoczął się kolejny projekt - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-061868, tytuł projektu: „Podnosimy kompetencje zawodowe poprzez mobilności międzynarodowe". W ramach tego projektu 84 uczniów naszej szkoły wyjedzie na staże zagraniczne do Grecji.

24 lutego br. zostały ogłoszone ostateczne wyniki pierwszej rekrutacji wśród uczniów - klasy II i IV Technikum Logistycznego, którzy byli chętni do udziału w projekcie. Komisja rekrutacyjna, w składzie: A. Wąsek, E. Biernat oraz J. Kułażyńska, wyłoniła osoby z największą liczbą punktów, uzyskanych w kilku kategoriach kwalifikacyjnych: oceny z przedmiotów zawodowych, ocena z języka angielskiego, ocena z zachowania, zaangażowanie w życie szkoły, wynik testu językowego, wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję z kandydatem (w języku polskim i angielskim), opinia wychowawcy.

Zasadniczym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów. To wyjątkowa szansa na poszerzenie wiedzy i umiejętności. Wyjazd do Grecji, w celu odbycia praktyki zawodowej, umożliwi zdobycie doświadczeń zawodowych, udoskonali znajomość języka obcego, w tym ukierunkowanego zawodowo, a także podniesie kompetencje interpersonalne i świadomość międzykulturową uczniów. Młodzież otrzyma certyfikat Europass Mobilność oraz certyfikat wystawiony przez przedsiębiorstwo, w którym obywać się będą praktyki. Osoby biorące udział w projekcie zostaną odpowiednio przygotowane poprzez udział w zajęciach z zakresu: języka angielskiego, języka greckiego, przygotowania kulturowego, przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i doradztwa zawodowego, przygotowania z BHP i pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystkim osobom, które pomyślnie przeszły rekrutację i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, gratulujemy!

J. Kułażyńska

   

W projekcie „Podnosimy kompetencje zawodowe poprzez mobilności międzynarodowe" o numerze 2019-1-PL01-KA102-061868 będzie brać udział 84 uczniów Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim, którzy kształcą się na kierunkach:

Głównym celem projektu jest podniesienie zarówno twardych jak i miękkich umiejętności uczniów szkoły. W szczególności w przypadku twardych umiejętności: znajomość języków obcych pod kątem branżowym oraz komunikacyjnym, umiejętność obsługi różnego rodzaju urządzeń związanych z wykonywaniem konkretnego zawodu, szeroka wiedza specjalistyczna dotycząca kierunku, w którym kształcą się uczniowie, profesjonalna i wszechstronna obsługa klienta oraz posiadanie międzynarodowych certyfikatów potwierdzających kompetencje i umiejętności. W przypadku umiejętności miękkich nasz projekt rozwijać będzie w uczniach: otwartość, komunikatywność, elastyczność, kreatywność w podchodzeniu do zleconych zadań, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność za zespół i powierzone zadania oraz obowiązkowość.

Cele poboczne wynikające bezpośrednio z głównego celu projektu zakładają:

W trakcie projektu zrealizowane zostaną mobilności uczniów do Grecji.

W trakcie praktyk uczniowie zapoznają się z nowymi technliogiami, uzupełnią swoją wiedzę o nowe doświadczenia i rozwiązania związane z ich branżą, poszerzą swoje horyzonty myślowe i kulturowe. Organizacją przyjmującą uczniów w Grecji będzie organizacja partnerska: Likidis Konstantinos, Terma Makedonias, Paralia 60 100 Greece, www.likidishotels.gr

Program praktyk dla każdego z kierunków zakłada podniesienie kompetencji zawodowych oraz nabycie nowych umiejętności.

Potwierdzeniem zdobytych przez uczestników w trakcie praktyk kompetencji i wiedzy będzie certyfikat Europass Mobilność oraz certyfikat wystawiony przez przedsiębiorstwo, w którym obywać się będą praktyki. Certyfikaty wystawione będą w językach pliskim i angielskim.

 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz