KIERUNKI KSZTAŁCENIA

„Modzieowe Uniwersytety Matematyczne”

Projekt wspfinansowany z rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

Priorytet: III – Wysoka jako systemu owiaty

Dziaanie: 3.3. Poprawa jakoci ksztacenia

Poddziaanie: 3.3.4. Modernizacja treci i metod ksztacenia

Projekt realizowany przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagielloskim i Pastwow Wysz Szko Zawodow w Chemie

Czas trwania projektu: od 2009.12.31 – 2013.09.30

Projekt „Modzieowe Uniwersytety Matematyczne” jest adresowany do modziey uczcej si w szkoach ponadgimnazjalnych (Liceum Oglnoksztacce, Liceum Profilowe, Technikum) zlokalizowanych na terenie wojewdztw podkarpackiego, maopolskiego i lubelskiego.

Uzasadnienie:

Projekt powsta w odpowiedzi na istnienie nastpujcych problemw:

  1. Obniajcy si poziom wiedzy i umiejtnoci uczniw z matematyki, ktrego gwn przyczyn jest zmniejszenie liczby godzin z matematyki w cyklu ksztacenia.
  2. Znikoma liczba szkolnych kek zaj wyrwnawczych matematyki.
  3. Niewielkie wsparcie merytoryczne dla uczniw uzdolnionych matematycznie, wynikajce m.in. z zaniku kontaktu nauczycieli i uczniw z orodkami akademickimi
  4. Zanik kek zainteresowa z matematyki

Gwne zaoenie projektu:

Podniesienie kompetencji matematycznych 6100 uczniw rozpoczynajcych nauk w klasie I w roku szkolnym 2010/11 w szkoach ponadgimnazjalnych w wojewdztwie podkarpackim, maopolskim i lubelskim w okresie 09.2010-08.2013.

Cele szczegowe:

  1. Zwikszenie poziomu wiedzy i umiejtnoci z matematyki 3900 uczniw posiadajcych luki kompetencyjne w tym zakresie
  2. Reaktywowanie lub wzmacnianie okoo 99 szkolnych kek zaj wyrwnawczych.
  3. Rozszerzenie poziomu wiedzy i umiejtnoci z matematyki minimum 2200 uczniw uzdolnionych matematycznie.
  4. Reaktywowanie lub wzmocnieniem okoo 78 szkolnych kek zainteresowa we wsppracy ze szkoami wyszymi realizujcymi projekt

Grupa docelowa:

Grup docelow stanowi bd uczniowie rozpoczynajcy nauk w kl. I w szkoach ponadgimnazjalnych (Liceum Oglnoksztacce, Liceum Profilowe, Technikum) w roku szkolnym 2010/11 zlokalizowanych na terenach woj. podkarpackiego, maopolskiego i lubelskiego. Wsparciem objtych zostanie okoo 6750 uczniw pochodzcych z 177 szk, ktrzy bd mieli moliwo podniesienia poziomu wiedzy z matematyki (dla uczniw sabych), jak rwnie rozszerzenia wiedzy z zakresu matematyki (dla uczniw zdolnych). W kadym z trzech wojewdztw zostanie wybranych po 30 szk do zaj wyrwnawczych i po 30 szk do zaj rozszerzajcych z zakresu matematyki. Dana szkoa moe otrzyma wsparcie zarwno w zakresie zaj wyrwnawczych jak i rozszerzajcych. W zalenoci od potrzeb w szkole utworzonych zostanie od 2 do 4 grup 15 osobowych do zaj wyrwnawczych lub 2 grupy 15 osobowe do zaj rozszerzajcych. czna liczba grup bdzie wynosia 450.

Uczniowie zakwalifikowani do udziau w projekcie uczestniczy bd w nim przez 3 lata szkolne (od klasy pierwszej do klasy trzeciej).

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz