KIERUNKI KSZTAŁCENIA

PO WER Edukacja Szkolna

 

Programy unijne możliwością wszechstronnego rozwoju

W naszej szkole kończy się właśnie realizowany w ramach POWER -Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - projekt pt. „Chcemy jeszcze lepiej uczyć” (nr projektu: 2016-PL01-KA101-025444). Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych, takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, co pozwala na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

W ramach projektu nauczyciel języka angielskiego brał udział w kursie językowym „CLIL-Methodology & ICT Tools for Teachers working with CLIL” organizowanym przez Executive Training Institute na Malcie w dniach od 12.06.2017 to 23.06.2017. Wiedza i doświadczenie zdobyte w czasie kursu oraz przywiezione materiały były wykorzystywane w pracy z uczniami na lekcjach oraz okazały się pomocne w przygotowywaniu ich do wyjazdów zagranicznych, którymi może pochwalić się nasza szkoła (kolejni uczniowie wyjadą na staż do Francji i Czech). Dzięki umiejętnościom i materiałom zdobytym podczas kursu uczniowie na lekcjach w naszej szkole poznają m.in. język skutecznej prezentacji, negocjacji, korespondencji, rozmowy telefonicznej, wiedzą jak napisać CV i list motywacyjny, jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Oczywiście rozwijają przede wszystkim umiejętności języka angielskiego zawodowego ze względu na popularność tego języka. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas zagranicznej mobilności przekładają się na wszechstronny rozwój językowy ucznia, pozwalając mu „zaistnieć” na rynku pracy. Staramy się, aby nasi uczniowie byli odpowiednio językowo przygotowani i radzili sobie na konkurencyjnym rynku pracy.

Każdy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ niesie za sobą szereg sukcesów i ogrom ciężkiej pracy. Upowszechnianie rezultatów projektów jest sposobem na przedstawienie tej pracy i pochwalenie się osiągniętymi wynikami. Dzielenie się rezultatami umożliwia także dotarcie z informacją o swojej działalności oraz o programie Erasmus+ do szerszej grupy odbiorców, dodatkowo upowszechnia wiedzę, rozszerza wpływ organizacji, rozwija nowe partnerstwa i podnosi prestiż szkoły.

Nasza szkoła realizuje obecnie czwarty już projekt w ramach programu Erasmus+ pt. „Rozwijamy się nieustannie”( nr projektu: 2017-1-PL01-KA101-037649), który trwa do 31.08.2019r. Jest to projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020). Dzięki możliwościom, jakie dają nam projekty, możemy rozwijać się nieustannie.

Słowa wdzięczności należą się Pani dyrektor mgr Teresie Biernat za wszelkie wsparcie i pomoc przy realizowanych projektach.

Aneta Wąsek, nauczyciel Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim.

   

Głównym celem projektów realizowanych ze środków PO WER w obszarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz